ร่วมงานกับเรา

บริษัท เลิศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มีความยินดีที่ท่านให้ความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา บริษัทพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีศักยภาพและมีความตั้งใจที่จะเรียนรู้งานร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานได้รับความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่เพียงแต่การเรียนรู้วิชาเฉพาะสายงาน แต่เรายังส่งเสริมทักษะในด้านต่างๆอีกมากมาย การทำงานเป็นทีมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิดและสร้างสรรค์ผลงาน มีหัวหน้างานคอยดูแลให้คำปรึกษาเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จ

ยังไม่มีข้อมูล
© 2017 Lert Development All Rights Reserved