บริษัท เลิศ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีผู้ก่อตั้ง คือ คุณธนู และคุณอรัญญา เลิศอริยานันท์ ซึ่งได้ผันตัวจากการทำธุรกิจเดิมเกี่ยวกับอะไหล่รถแทรกเตอร์ ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด ยนต์สหชัยแทรกเตอร์ ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ต่อมา จึงเริ่มหันมาจับงานธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเน้นรูปแบบการให้เช่าทั้งที่ดินเปล่าและการพัฒนาเป็น
อพาร์ทเมนท์ จากนั้นจึงเริ่มหันมาพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์อย่างจริงจัง เป็นครั้งแรกในปี 2548โดยให้ความสำคัญและใส่ใจในรายละเอียดทุกๆด้าน เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา
Vision
เป็นบริษัทพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีที่สุด ที่คนจะรับรู้ถึงเป็นอันดับต้นๆในเรื่องของคุณภาพของโครงการทั้งในเรื่องของรูปแบบสถาปัตยกรรม พื้นที่ใช้สอย ทำเล การก่อสร้าง การบริการหลังการขาย และความประทับใจในความมีเอกลักษณ์อันโดดเด่นของโครงการ
Mission
บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบและพิถีพิถันในรายละเอียดทุกด้าน เพื่อส่งมอบ “คุณภาพชีวิตที่เหนือความคาดหมาย” ให้แก่ลูกค้า ด้วยผลงานที่สร้างสรรค์ โดดเด่น มีเอกลักษณ์ เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ และสามารถส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อกลุ่มลูกค้าที่มี lifestyle ที่ทันสมัยและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง อีกทั้งมีการให้บริการที่ใส่ใจและใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ ไว้ใจ และผูกพันกับบริษัท
ผังองค์กร
© 2017 Lert Development All Rights Reserved